5e prijs 2022

Game: factory escape

Leerling:

Job van Zwienen, Wybe van der Plas

School:

Driestar College

Docent:

A.C. Gijssen

Job en Wybe hebben een mooi profielwerkstuk geschreven over de ontwikkeling van games, waarin de geschiedenis van videogames en diverse game genres en mechanics worden besproken. In het ontwerpproces van hun eigen game laten ze duidelijk zien welke keuzes zijn gemaakt, alle stappen van het proces worden gedegen onderbouwd.
Aandachtspunten van dit profielwerkstuk liggen in de originaliteit en mate van onderzoek. Het is inderdaad een voor de hand liggende keuze om een 2D platformspel te maken om de vraag beantwoord te krijgen, in hoeverre een duo met weinig programmeerervaring slaagt in het maken van een videogame. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld worden uitgebreid door vergelijking van hun aanpak en het proces van een professioneel game development.
De conclusie meldt terecht dat zij veel hebben geleerd tijdens dit project. Dat ze expertise op hebben gebouwd en gestructureerd hebben gewerkt is goed terug te zien in zowel het werkstuk, als in de videogame. Bovendien verdienen  ze complimenten voor het schrijven in keurig Engels en een lay-out van het werkstuk die ook nog overeenkomt met het grafische thema van het spel. Petje af!

Link naar korte video.