• Deelname is mogelijk voor havo- en vwo-leerlingen, zowel individueel als in groepsverband.
 • Deelname staat voor iedereen open, deelnemers hoeven geen afnemer te zijn van de methode Fundament Informatica.
 • Er is voor de deelnemers geen inschrijfgeld verschuldigd.
 • Ingezonden profielwerkstukken moeten afgerond zijn tussen september en maart van het betreffende schooljaar.
 • Het profielwerkstuk moet een duidelijke link hebben met informatica/ICT.
 • Instruct stelt ruim 1000 euro prijzengeld beschikbaar.
 • Er zijn twee soorten prijzen, de juryprijs en de publieksprijs. De winnaar van de juryprijs ontvangt 400 euro, nummer twee 300 euro en nummer drie 200 euro, nummer vier en vijf krijgen 100 euro. De publieksprijs bedraagt 300 euro.
 • Inschrijven voor de 3i Award 2024 kon t/m zaterdag 2 maart 2024. Inschrijven gaat via een online formulier.
 • Elke inzending moet vergezeld gaan van een filmpje van maximaal 1 minuut waarin het eindresultaat te zien is. (Mag met telefoon opgenomen zijn.)
 • Alleen complete inzendingen die voor het verstrijken van de inzendtermijn binnenkomen, worden in behandeling genomen.
 • De ingezonden profielwerkstukken worden door een deskundige jury beoordeeld. Hierbij wordt gelet op raakvlak met ICT, originaliteit, inventiviteit en kwaliteit van het profielwerkstuk.
 • De jury selecteert en nomineert een aantal inzendingen die op de Inspiratiedag hun werkstuk komen presenteren.
 • De jury bepaalt de prijswinnaars en de volgorde daarvan.
 • Over de nominatie en de uitslag wordt niet gediscussieerd.
 • De genomineerden verplichten zich om hun profielwerkstuk op de Inspiratiedag te presenteren en toe te lichten in een door Instruct ter beschikking gestelde standruimte.
 • De aanwezige docenten kiezen de winnaar van de publieksprijs.
 • Instruct heeft het recht beeldmateriaal (zoals foto’s en video opnamen) gemaakt tijdens de Inspiratiedag te gebruiken als promotiemateriaal, onder andere in folders of op haar website.
 • Instruct mag aangemelde profielwerkstukken in haar methode Fundament Informatica gebruiken als leer- en inspiratiebron voor anderen, vanzelfsprekend met vermelding van de auteurs.

Doe mee en meld je aan!