4e prijs 2024

Gebarentaalhandschoen

Leerling:

Thomas van Ooijen en Chiel Riemens

School:

O.R.S. Lek en Linge, Culemborg

Docent:

H.B.D. Wetzeler

Taalnerd Wouter in de jury werd gelijk enthousiast over dit onderwerp. Het is origineel, en er is goed over nagedacht. De uitwerking is zeer gedegen en compleet. Eerst wordt uitgelegd wat gebarentaal precies inhoudt. Vervolgens wordt bestaand onderzoek onder de loep genomen in de vorm van eerder gemaakte handschoenen. Daarna lezen we hoe de handschoen is ontwikkeld, met aandacht voor de verschillende benodigde sensoren en het maken van verschillende versies, om tot een praktisch gereedschap te kunnen komen. Een onderdeel, het inbouwen van een gyroscoop, is helaas niet gehaald, maar dat doet niet af aan de kwaliteit en is zeker geen probleem gezien de scope van het project.

Het verslag is goed geschreven en opgezet en hanteert een juiste mate van detail. Er wordt goed gebruikgemaakt van literatuur. De code is opgenomen als bijlage, maar wordt nauwelijks behandeld. Daar is zeker ruimte voor verbetering; voorbeelden en een stukje toelichting over het software-ontwerp hadden het verslag versterkt.

Dit verslag geeft een gedegen uiteenzetting van het vooronderzoek en bouwproces, en er is een zeer duidelijke kop en staart. Het prototype mag er ook zijn, en ziet er zeker voor een prototype helemaal niet slecht uit. Gebaar wijs-, middel-, ringvinger en pink voor deze heren!

Klik hier voor een korte video van het PWS.