4e prijs 2023

Slimme wekker

Leerling:

Arco Voets, Jarmo Blankestijn

School:

Gomarus Scholengemeenschap

Docent:

J. Bos

Het probleem wat met dit PWS wordt ‘opgelost’ is erg aansprekend: een wekker die je lesrooster kent en zorgt dat je op de juiste momenten gewekt wordt. Dit is een casus met een beperkte omvang, maar de aanpak is in de volle breedte. In de uitwerking wordt uitgebreid stilgestaan bij de user experience, de gebruikersvriendelijkheid van het product én de technische realisatie; die combinatie ziet de jury niet vaak! Er is een zeer compleet product opgeleverd, t/m het wachtwoord wijzigen aan toe. Top!

Klik hier voor een korte video van het PWS.