3e prijs 2024

UAV Artificial Intelligence DJI Tello

Leerling:

Zheng Yi Chen

School:

Johan de Witt Scholengroep

Docent:

A. Bouyahyaoui

In dit PWS worden een drone en kunstmatige intelligentie gecombineerd om de drone zelfstandig over een lego-parcours te laten vliegen. Het ruim 170 pagina’s tellende PWS neemt ons mee langs alle facetten van kunstmatige intelligentie, lineaire algebra, machine learning en nog veel meer. Dit is gelijk de achilleshiel van dit verslag: het is erg lang, en je kunt je afvragen of alle informatie écht relevant is. Aan de andere kant zorgt dit er natuurlijk wel voor dat ook de lezers zonder kennis van AI alles kunnen volgen, en dat is in deze tijd erg belangrijk.

Het onderzoek heeft duidelijke hoofd- en deelvragen. Bovendien is er een rode draad door het verslag te lezen, die je ondanks de grote omvang ‘on track’ houdt. De relatie tussen de theorie en het doel van het onderzoek wordt zo zichtbaar gemaakt. Dit houdt het grote verslag behapbaar en toegankelijk. De lezer krijgt informatie over alle verschillende aanvliegroutes die zijn geprobeerd om het probleem te tackelen, en alle gemaakte keuzes zijn goed gedocumenteerd en verantwoord.

De rode draad eindigt met de praktische oplevering: een indrukwekkende, zelfstandig vliegende drone die het parcours weet te volgen. Uitstekend werk!

Klik hier voor een korte video van het PWS.