2e prijs 2024

Neural Faceoff

Leerling:

Reza Evers en Júlia Barbosa van Wijk

School:

Atheneum College Hageveld

Docent:

B.J. Heemskerk-Kamerman

Op de tweede plek vinden we een compleet PWS met een systematische vergelijking van nieuwe technologieën én een innovatieve dataset uit de natuurkunde. Alles wordt prima onderbouwd, er ius een strak theoretisch kader en kritische discussie. De programmering vindt vooral plaats met bestaande bibliotheken, maar daar wordt wel efficiënt en vakkundig gebruik van gemaakt.

Het was voor ons lastig om dit werk echt in detail te bekijken, omdat het gaat om materie van een hoog niveau. Bovendien is het een interdisciplinair werk, dus komt er ook wat geavanceerde natuurkunde om de hoek kijken. Hier is merkbaar rekening mee gehouden bij het schrijven, omdat alle onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen, waardoor je het verhaal goed kunt volgen. We vinden het werk uitstekend uitgewerkt en goed geschreven.

Het PWS begint met een uitleg over de werking van neurale netwerken. Die is goed te volgen. Ook de uitleg over Higgs-bosonen en andere elementaire deeltjes is duidelijk, en ook leken kunnen dit waarschijnlijk wel volgen. Wel vinden we dat er wat lijkt te ontbreken bij de link: er is sprake van een CERN-dataset, die gegevens bevat over Higgs-bosonen, maar het is niet helemaal duidelijk wat deze dataset precies inhoudt, en dus wat het doel is van het onderzoek.

De analyse van de verschillende vormen van AI die zijn toegepast om het probleem te benaderen zit goed in elkaar, en het resultaat an sich staat als een huis. De code is duidelijk en volledig en wordt kort toegelicht. Het Engels is zeer goed en mag bijna de titel academisch dragen. Dit PWS is een fraaie manier om complexe materie overzichtelijk weer te geven, en we zetten hem graag op de tweede plaats.

Klik hier voor een korte video van het PWS.