2e prijs 2023

BlockBook

Leerling:

Rick Vink, Aron Benschop

School:

Gomarus Scholengemeenschap

Docent:

T. Dorst

Dit PWS kent een concreet, volledig, goed afgebakend en uitgewerkt eindproduct; het bouwen van een webwinkel met contracten via de blockchain. Allereerst is er uitvoering onderzoek gedaan naar de werking van de blockchain, waarbij de lastige theorie niet uit de weg gegaan wordt. Ook is er aandacht voor bekende problemen van de techniek, zoals energieverbruik. Vervolgens de concrete uitwerking van de webwinkel. Zeer compleet, zeer goed!

Klik hier voor een korte video van het PWS.