1e prijs vwo 2021

Stabiele Systemen

Leerling:

Hugo Bruins, Thomas Ritmeester

School:

Gomarus, Gorinchem

Docent:

Theo Dorst

Ten eerste hebben Hugo en Thomas een grondig onderzoek gedaan naar PID. Dit onderzoek heeft veel raakvlakken met de vakken Natuurkunde en Wiskunde. Zij hebben dit gedegen en op een begrijpelijke manier verwoord. Vervolgens zijn zij met deze theoretische kennis aan de slag gegaan om een concrete toepassing te ontwerpen en te ontwikkelen. Dit heeft, na een omweg, geresulteerd in de zelf balancerende Arduino-robot. Ook van dit praktische traject hebben zij een helder verslag opgesteld.

Klik hier voor de video.